Midden in de samenwerking

Midwaste is het collectief voor afvalmanagement. Een coöperatieve vereniging waarin de leden gezamenlijk koers bepalen, optrekken in projecten en kennis uitwisselen. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten, diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter maken. Zonder winstoogmerk. De winst is het maximale resultaat voor alle partners in ons netwerk.

Partners van Midwaste profiteren van de samenwerking, het volumevoordeel wat behaald wordt en de beschikbare kennis en ervaring. Samen zetten we afval om naar waardestromen voor zowel hergebruik als energie terugwinning.


Bij Midwaste werken we dagelijks aan:

- In- en verkoopvoordelen door vraag en aanbod te clusteren,
- Uitwisseling van kennis op inhoud en uitvoering,
- Resourcemanagement door de allocatie van mensen en middelen zo goed mogelijk te organiseren.


Meer weten? Onze werkzaamheden zijn verdeeld in de volgende onderdelen: 

Resultaten

 

- Partners van Midwaste zamelen jaarlijks 23% van het totale Nederlands huishoudelijk afval in.


- De 13 Midwaste-partners zamelen bij 1,2 miljoen huishoudens in.


- Midwaste en haar partners verzorgen de inzameling bij ongeveer 80 gemeenten.


- Met Wecycle is een nieuw contract gesloten voor de periode 2013 tot 2017.


- Op de drie overslagstations van Midwaste voor elektrische apparaten wordt meer dan 32.000 ton uitgesorteerd in 5 verschillende fracties.

Onze partners

 

Midwaste is trots op haar leden. Wij noemen ze liever 'partner'. Hieronder vindt u onze huidige partners.